Kinesiotaping

Przyjdź do nas i ciesz się życiem ! Życiem bez bólu!

Kinesiotaping, nazywany także plastrowaniem dynamicznym, to metoda rehabilitacji powstała na początku lat 80-tych, zyskująca z roku na rok coraz większe grono zwolenników.

Tapy to szerokie na ok. 5 cm. plastry przypominające grubością i ciężarem parametry skóry, które nakleja się bezpośrednio na ciało, w celu osiągnięcia konkretnego rezultatu. W zależności od aplikacji tapy mogą pomóc zarówno przy likwidowaniu obrzęków po stłuczeniu, jak i w rozluźnieniu mięśni karku, czy przy likwidowaniu przykurczy.

Kinesiotaping ma szerokie zastosowanie w rehabilitacji sportowej, ortopedycznej, limfatycznej, okołooperacyjnej, neurologicznej i wielu innych. Popularność plastrowania związana jest między innymi ze znikomymi skutkami ubocznymi. Plastry działają 24 godziny na dobę, utrzymują się nawet do 7 dni, są odporne na działanie wody i jednocześnie umożliwiają oddychanie skórze, nie przeszkadzając w normalnym funkcjonowaniu.

Kinesiology Taping / Taping rehabilitacyjny

Kinesiology Taping to terapia łącząca elementy medycyny europejskiej i dalekowschodniej gdzie nie leczy się choroby (objawów), ale pacjenta.

Każda aplikacja jest poprzedzona badaniem, oceną układu mięśniowo-powięziowego. Nie jest oparta na stosowaniu gotowych szablonów dla poszczególnych schorzeń. Kinesiology taping jest najbardziej rozwiniętą i stale dynamicznie się rozwijającą odmianą terapii z użyciem plastra bazującą na ostatnich osiągnięciach wiedzy medycznej z obszaru terapii mięśniowo-powięziowej.

Taping rehabilitacyjny cechuje się szerokim zastosowaniem zarówno w rehabilitacji, jak i sporcie. Duży zbiór rozwiązań terapeutycznych umożliwia postępowanie w wielu schorzeniach czy dysfunkcjach. Różne właściwości mechaniczne stosowanych materiałów pozwalają na odpowiednie dobranie używanych technik do schorzenia, kontuzji, stanu pacjenta czy etapu rehabilitacji. Taping rehabilitacyjny uzupełnia inne specjalistyczne metody rehabilitacji lub stanowi integralną część prowadzonego programu rehabilitacyjnego.

Taping rehabilitacyjny cieszy się dużym powodzeniem w terapii z pacjentami i sportowcami dotkniętymi:

- schorzeniami i dysfunkcjami neurologicznymi
- urazami, przeciążeniami w obrębie narządu ruchu (przed i po zabiegach chirurgii ortopedycznej)
- wadami postawy (zwłaszcza kończyn dolnych)
- w zespołach bólowych w obrębie narządu ruchu urazami sportowymi

Kinesiology taping:

- jest dobrze akceptowany przez pacjentów,
- działa zgodnie z funkcjonowaniem organizmu przez 24 godziny na dobę, a nie tylko podczas sesji terapeutycznej,
- efekt poprawy jest zauważalny bezpośrednio po aplikacji i utrzymuje się po jej usunięciu,
- nie wyklucza stosowania innych form terapii (jeżeli konieczne).

Jak przygotować się do pierwszej wizyty:

- Jeżeli posiadają Państwo dokumentację medyczną (opis badania lekarskiego, wyniki badań, zdjęcia rtg, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego itd.) prosimy zabrać ją ze sobą.
- W razie potrzebnej dalszej terapii, częstotliwość spotkań ustalą Państwo wspólnie z terapeutą.
- Kiedy nie będą mogli Państwo dotrzeć na umówioną wizytę, bardzo prosimy o wcześniejsze jej odwołanie (telefonicznie lub sms’ em). Pozwoli to innym pacjentom na skorzystanie z naszej pomocy.